Teknisk tegning / dokumentasjon

Sigurd Solberg AS utarbeider teknisk tegningsunderlag for utrustningspakkene vi leverer, inkludert elektrotegninger som er spesifikke for utrustningene og systemintegrasjon i hvert enkelt prosjekt.

Vi samarbeider ofte med oppdragsgiver med utstyrsplasseringer og utstyrsarrangementer, som utarbeiding av arrangementstegninger.

I tillegg til tegningsunderlag skaffer og leverer vi all annen relevant teknisk dokumentasjon som kreves for utstyret i forbindelse med våre leveranser, som f.eks. sertifikater, mateerialdeklarasjoner, målskisse, manualar etc.