Referanser broløsninger

Med leveranse, installasjon og idriftsettelse av integrerte Nav Com systemer og broløsninger på over 300 nybygg, har vi bygget opp solid erfaring og kompetanse til å kunne utarbeide og tilby de beste løsningene for våre kunder, samt sørge for problemfri installasjon og idriftsettelse gjennom godt og løsningsorientert samarbeid med verft og rederier.

SULEBAS nybygg

I dette prosjektet baserte vi broløsningen vår på rederens ønske om å ha et moderne arrangement med kun flatskjermer i front av brokonsollene. I tillegg til disse skjermene i broens hovedstyreposisjon, skulle det være en arbeidsstasjon i babord bro og en i aktre bro, som begge skulle ha et antall skjermer hver. Et hovedelement i broløsningen vår er derfor integreringen av en stor video-matrise, som tillater brukeren å fritt kunne velge bilde fra hvilken som helst kilde presentert på hvilken som helst skjerm, på hele broa.

Video-matrisen har programmerbare hurtigtaster for skjerm-konfigurasjoner, slik at forhåndslagrede oppsett for forskjellige arbeidsoperasjoner, som f.eks. fiskeleting og navigasjon/seiling, hurtig kan hentes frem.

Bro- og takkonsollenes utforming, innbyrdes justering og instrument plasseringer, er nøye gjennomtenkt og lagt opp slik at alle viktige kontroller og paneler er innenfor god rekkevidde og betjenes komfortabelt fra skipperstolen, samtidig er leseavstand til monitorene også komfortabel.

I tillegg er bro- og takkonsollene designet slik at det er uhindret sikt ut brovinduene når man sitter i skipperstolen.

Albacore nytt styrehus

I forbindelse med at rederen skulle bytte hele styrehuset på Albacore i 2010, jobbet Sigurd Solberg AS tett med ham for å finne den beste broløsningen for hans behov og krav til den nye broa.

Det overordnede målet for den nye broløsningen var å oppnå best mulig ergonomi og funksjonalitet. Hovedelementer i løsningen er en grundig gjennomtenkt instrumentplassering og utforming av tak- og hovedkonsoll i forhold til dette, samt integrering av en video-matrise.

Videomatrisen tillater brukeren å fritt kunne velge bilde fra hvilken som helst kilde presentert på hvilken som helst skjerm. Den har også programmerbare hurtigtaster for skjerm-konfigurasjoner, slik at forhåndslagrede oppsett for forskjellige arbeidsoperasjoner, som f.eks. fiskeleting og navigasjon/seiling, hurtig kan hentes frem.

I utformingen av hoved- og tak konsollene og plasseringen av disse, har vi lagt vekt på å oppnå komfortabel rekkevidde og betjening av hovedfunksjonene, samt god leseavstand til skjermene.  Vi har også passet på at det er uhindret sikt ut alle brovinduene når man sitter i skipperstolen. I tillegg var det viktig å sørge for nok dørkplass til å kunne bevege seg hurtig og fritt rundt konsollene, og utsatte/spisse hjørner på konsollene er derfor rundet eller skrådd av.

Konsollene er produsert i 3mm stål, pulverlakkert med struktur, i RAL farge etter reders spesifikasjoner.

Brokonsoller til kjemikalietankere

Sigurd Solberg AS har designet og levert brokonsoller for en serie kjemikalietankere utrustet ved Aker Yards/STX Europe i Florø. Konsollenes design og instrumentlayout stetter kravene i DNV NAUT-OC broklassifisering.

Den svarte toppfinishen på konsollene er en spesiell to komponent lakk som gir en semsket skinn-aktig overflate som er helt matt, slik at lysrefleksjoner unngår totalt. Topp platene i konsollene er utskiftbare.

Stolt Sneland:

Brokonsoller til offshoreflåten

Sigurd Solberg AS har designet og levert brokonsoller for en serie offshoreskip utrustet ved Havyard Leirvik. Konsollenes design og instrumentlayout stetter kravene i DNV NAUT-OC broklassifisering.

Den svarte toppfinishen på konsollene er en spesiell to komponent lakk som gir en semsket skinn-aktig overflate som er helt matt, slik at lysrefleksjoner unngår totalt. Topp platene i konsollene er utskiftbare.

Havila Jupiter:

HYDROGRAF, ombygging bropulter

Høsten 2010 fikk vi forespørsel fra M/S Hydrograf om bytte av brokonsoller, de ønsket brokonsoller med høy rygg for innfelling av bl.a. ECDIS og radar skjermer, for å få en mer ryddig og ergonomisk funkjsonell broløsning. Den eksisterende bropulten var den originale fra båtens byggeår.

Ut fra forundersøkelse om bord fant vi at den mest kostnadseffektive løsningen for å nå ønsket mål, var å flytte/bygge om kartbordet, modifisere topp-platen i eksisterende konsoll og forlenge konsollet med nye moduler, og beholde mye av eksisterende konsoll og installasjoner i dette uendret (manøversystemer, alarmsystemer, strømfordelingstavler, etc).

Vi tilpasset utformingen av de nye konsollene til formen på eksisterende konsoll, og delte dem i tillegg opp i mindre seksjoner slik at det ble mulig å få dem om bord gjennom den veldig smale lysåpningen i døra inn til bro. De nye seksjonene er boltet til ståldørk, som sikrer en stiv og solid installasjon.

Vi erstattet CRT-skjermen i X-band radaren med en innfelt Hatteland flatskjerm, og monterte radar prosessoren inni den nye konsollen.

I et andre oppgraderingstrinn litt senere erstattet vi også den gamle JRC PPI S-band radaren med en ny Furuno S-band radar, og forlenget brokonsollet på babord side tilsvarende som for styrbord side, for innfelling av ECDIS 2 og den nye radar skjermen.

Sluttresultatet etter ombyggingen er en langt mer oversiktlig og ryddig bro, med en mye forbedret og mer funksjonell instrumentlayout i brokonsoll. Innfelling av ECDIS panel computerne og radarskjermer i de nye konsollenes lavere høyde, frigjorde også mye sikt ut brovinduene fra navigatørstolen. Videre resulterte innfellingen av disse, samt plassering av radarprosessoren inni konsoll, at den til dels høylytte viftestøyen fra disse enhetene ble kraftig redusert.

Totalt sett mye forbedrede arbeidsforhold for mannskapene på bro.